فیسبوک اعلان ها را هوشمندتر می کند

برای شرکت هایی که از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی به کارمندان شان استاده می کنند، کارمندان نیز اعلان های مرتبط را بر روی دستگاه های هوشمندی که در اختیار دارند دریافت می کنند و این نیز می تواند مزاحمتی رایج و دائمی را برای کارکنان به وجود بیاورد. به خصوص اگر که پس از ساعات کاری دریافت شود!

همین امر باعث شد که کارکنان فیسبوک به این فکر بیافتند که در پلتفرم کاری فیسبوک چیزی را به نام Beach Mode ایجاد کنند. Beach Mode حالتی است که به کاربران امکان کاهش Notification هایی که از سوی فیسبوک دریافت می کنند را در زمانی که سر کار خود نیستند می دهد. یک مصاحبه با Monica Adractas رئیس خدمات محیط کاری فیسبوک در آمریکا نشان می دهد که Beach Mode تنها یکی از حالت هایی است که در آینده در دسترس خواهد بود.

با اشاره به این مصاحبه، به نظر میرسد که یک حالت تحت عنوان Do Not Disturb در حال حاضر در محیط کاری فیسبوک نیز آزمایش شده است. در حالی که هیچ چیز خاصی درباره این حالت افشاء نشده است، Adractas همچنین به وجود DND mode اشاره می کند که به وسیله آن کاربران می توانند اعلان ها را کمتر کنند. همانطور که اشاره شد حالت Beach Mode تنها حالتی نیست که در اختیار کاربران قرار داده می شود. کاربران قادر هستند تا اعلان های خودشان را در دسته های مختلفی قرار دهند.

 

محمد مخلوقی
در زمینه ی شبکه های کامپیوتری تحت پلتفرم های مختلف آموزش های پیشرفته ای دیده ام و همینطور در زمینه ی برنامه نویسی تحت وب حرف هایی برای گفتن دارم و تنها چیزی که از آن خسته نمی شوم یادگرفتن و پیشرفت است.